ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (پیام تبریک اساتید روان شناسی به مناسبت روز روان شناس)
09 اردیبهشت 1401

پیام تبریک اساتید روان شناسی
به مناسبت روز روان شناس
در ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران_ هتل هما