تبریک انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت روز روان شناس
09 اردیبهشت 1401
تبریک انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت روز روان شناس

 اردیبهشت، ۲۸ آوریل، به عنوان روز روانشناس و مشاور درنظر گرفته شده است که یک روز جهانی می باشد.

انجمن روان شناسی تربیتی ایران
روز روانشناس و مشاور را به کلیه روانشناسان و مشاوران عزیز تبریک عرض کرده و موفقیت روزافزون را برای روان شناسان و مشاوران ارجمند در سراسر جهان آرزومند است.

روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران

@IranEPA1