انتشار کتاب نظریه های روانشناسی مدرسه
06 اسفند 1401
انتشار کتاب نظریه های روانشناسی  مدرسه
کتاب نظریه‌های روانشناسی مدرسه" در سال 2021 توسط انتشارات Routledge منتشر شد و اکنون توسط دکتر فریبرز درتاج (استاد  دانشگاه علامه طباطبایی) و دکتر نسرین صالحی نژاد، ترجمه شده و در انتشارات مهربان به چاپ رسیده است.
این کتاب، دیدگاه‌های انتقادی، نظریه‌ها، چارچوب‌ها و مدل‌های مفهومی که زیربنای علم و عمل روانشناسی مدرسه هستند را، توصیف می‌کند.
کتاب حاضر دارای 10 فصل است و اطلاعات ذکرشده در فصل‌های این کتاب با جهت‌دهی به نظریه‌ها، چارچوب‌ها و مدل‌های مفهومی، کمک می‌کنند که به حوزه‌های اصلی روانشناسی مدرسه با رویکردی کاربردی برای دانش‌آموزان، مدارس و مسائل سیستمی رایج در این زمینه، پرداخته شود.


** این کتاب هم اکنون در دانشگاه­های دنیا به عنوان منبع درسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتة روانشناسی و مشاورة مدرسه، تدریس می­شود.

** نوشتار و ترجمة روان و سلیس موجب شده که این کتاب برای گروه­های مختلف از جمله؛
جامعة دانشگاهی، محققان، دانشجویان روانشناسی (در تمامی گرایش­ها)، روانشناسان و مشاوران، والدین، معلمان و مشاوران مدارس....قابل استفاده و کاربرد باشد.
@drdortaj