سخنرانی با موضوع توانمندسازی مشاوران مدارس
05 خرداد 1399
سخنرانی با موضوع توانمندسازی مشاوران مدارس
انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
موضوع: توانمندسازی مشاوران مدارس
سخنران: دکتر افسانه لطفی عظیمی
زمان برگزاری: پنج شنبه 8 خرداد 1399
ساعت: 14
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.