ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (پیام تبریک دکتر بشارت به مناسبت روز روان شناس)
08 اردیبهشت 1401


پیام تبریک دکتر بشارت
عضو شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی
بمناسبت روز روان شناس
در ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران
تهران: هتل هما
اردیبهشت ۱۴۰۱
انجمن روان شناسی تربیتی ایران
@IranEPA1